Lean från jord till bord

Ledare · Martin Melin · 2011-10-31


Det senaste året har 14 lantbruksföretag tagit sina första stapplande steg in i Lean-arbetet. Det minsta av dessa har endast en anställd, det största har femton. Ibland utgör hela personalstyrkan gårdens enda förbättringsgrupp. Men om företagens samarbete med andra beaktas – maskinsamarbete och utbyte av olika tjänster – så verkar även det minsta lantbruksföretaget i ett sammanhang som liknar en större organisation, där utväxlingen av förbättringsarbete kan bli ganska stort.

Hur kan ledtiden förkortas i lantbruket, där det som produceras under lång tid är fastlåst i biologiska processer? Växterna behöver växtsäsongen på sig för att mogna fram och kon behöver sin tid för att omvandla gräs till mjölk. Fokus hamnar på de arbetsprocesser som krävs för att hålla värdeflödet i gång, det människorna varje dag ägnar sig åt på sin arbetsplats. Där uppstår slöserier med både tid och resurser.

Vi alla vet hur svårt det kan vara att bryta vanor. Lantbrukarna har ibland bott på gården sen barnsben och hur saker ska skötas sitter i ryggmärgen. Det är ett stort steg för dem att dra på sig ledartröjan och engagerat driva förbättringsarbetet, ett arbete som vänder upp och ner på det gamla invanda. Minst lika stor är utmaningen för de anställda. Från att ha varit vana vid ett ganska ensamt jobb ska de nu delta i en grupp för att tillsammans lösa problem. Det är inte ovanligt att det är någon anställd som blir den mest entusiastiske pådrivaren. De ser möjligheten att förbättra sin arbetsplats och uppmanas att ta initiativ och lösa saker som de pratat om länge men som hela tiden runnit ut i sanden.

Vår ambition är att åstadkomma ett behövligt lyft för lantbrukssektorn, och vi är tacksamma över att ha Produktionslyftet som sparringpartner. På längre sikt vill vi involvera hela kedjan med livsmedelsindustri och handel – Lean hela vägen från jord till bord. Det innebär samarbete med en stor bredd av aktörer inom lantbruk, utbildning och forskning. Och samsynen bland dessa är stor; Lean är vägen fram för lantbruket i Sverige!

Martin Melin • Projektledare för Hushållningssällskapet Hallands Lean-satsning

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer