Lean hos stort och litet företag

Notis · 2011-03-29


Vid ett insiktseminarium hos ITT Water & Wastewater i slutet av februari presenterades Produktionslyftet av Mikael Thulin under rubriken ”Möjligheter med Lean”. ITT Water & Wastewater presenterade därefter sitt produktionssystem genom produktionsdirektör Lars-Göran Nilsson (se bild) och förbättringsarbetet genom produktverkstadschef Göran Larsson. AMB Industri AB representerade det lilla företaget och presenterade sitt Lean-arbete genom produktionschefen Lars Randell. De närmare 40 deltagarna bjöds även på en rundvandring. Mer information har mikael.thulin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer