Lean-inspiration till systerföretag

Notis · 2011-10-31

KraftPowercon i Surte medverkar i Produktionslyftet. Systerverksamheten i Växjö ser som angeläget att också komma igång och har därför köpt in extrainsatser för hjälp med detta. Vid månadsskiftet augusti-september genomfördes en första workshop som fokuserade på kartläggning av hela processen från offert till leverans och slutfaktura. Lean-koordinatorn från Surte-avdelningen deltar för att dela med sig av sina erfarenheter. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer