Lean-inspirerade kommuner i Dalsland

Notis · 2007-03-28

Färgelanda kommun tillsammans med Dals-Ed och Tanum drog den 5 mars samman ett antal företag inom främst bilindustrin. Tillsammans med Produktionslyftet önskar de rigga en större satsning för att utbilda och coacha företagen i Dalsland. Kommunerna har blivit inspirerade av de goda resultat som IAC Group i Färgelanda (fd Lear) uppnått genom dess utbildningar och forskningsprojekt tillsammans med Chalmers inom Lean Production. Drivande på företaget – och även medverkande vid arrangemanget – är Bo Ericson. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer