Lean-intresse hos gjuteriföretag för Produktionslyftet

Notis · 2008-03-28

Vid Sveriges Gjuteritekniska Förenings vårkonferens den 6-7 mars medverkade inte färre än tre personer från Produktionslyftet. Förutom programdirektör Birgitta Öjmertz (bilden) deltog även Lean-coacherna Mikael Thulin från Tekniska Högskolan i Jönköping och Lars-Gustaf Gustafsson från Swerea Swecast. Mikael talade om lönsamhet i företag och hur lönsamhet belönas. Ibland kan till och med ett företags helhet påverkas negativ vid alltför intensivt förbättringsarbete i enskilda delar. Lars-Gustaf berättade om praktiska metoder för att hitta slöserier och Birgitta knöt därefter ihop Lean-säcken samt presenterade kort vad Produktionslyftet står för. Intresset var stort efter konferensen för vad Swerea-instituten kan erbjuda företagen och hur intresserade kan komma i kontakt med Produktionslyftet. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer