Lean-introduktion för nyanställda

Notis · 2008-06-28

En Lean-introduktion med Lean-spel i två grupper genomfördes för nyanställda vid Emballator Lagan Plast i början av juni. Alla andra anställda har tidigare utbildats och utbildningsdagen genomfördes med ett aktivt deltagande från personalen. Parallellt diskuterade Produktionslyftets Lean-coach och företagets kvalitetschef kvalitetsstyrning och kassation med gruppledare och kvalitetspersonal. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer