Lean Kata hos Öhlins Racing

Notis · 2015-11-26

Öhlins Racing i Stockholm har inlett sin andra period med Produktionslyftet med diskussioner kring hur arbetet med att genomföra strategin ska gå till. De har bestämt sig för att arbeta med Lean Kata-modellen där de tittar på företagets utmaningar och måltillstånd, förbättringsgrupper, coacher och adepter för genomförande. I mitten av november var det genomgång av uppstarten av förbättringsarbete och coachning. Bilden visar Öhlins ledning framför styrtavlan. Mer information har magnus.thordmark@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer