Lean – konsten att förena nytta med nöje

Ledare · Helena Hulthén • Lean-koordinator • Nolato Cerbo
Fredrik Björck • Vice ordförande IF Metall-klubben • Nolato Cerbo · 2014-10-29

Produktionslyftets koncept, från stödjande coacher till anpassningen efter företagets behov, kändes rätt redan från början. Vi kunde påverka insatsområden och lämpliga workshop för att möta våra identifierade utmaningar. En intressant detalj är att initiativet till Lean-satsningen kom från företagets ledning och inte från facket, men det seriösa upplägget i kombination med en bred informationsinsats gjorde att vi kom igång smidigt.

Samtidigt gick tre personer i ledningen Lean-kursen på 7,5 högskolepoäng, vilka fick med sig hemuppgifter till företaget i vars arbete de kunde engagera medarbetare i olika grupper.

För en del medarbetare tar det längre tid att uppskatta Lean, även om vi förklarat att det ingår i fackets koncept kring hållbart arbete. Den övergripande känslan är dock att vi är överens om att arbetssättet fungerar. Genom förbättringsgrupper och förslagsverksamhet arbetar vi med allt från arbetsmiljö- till ergonomifrågor. Alla förslag är ett tecken på trivsel och engagemang där de vet att de kan komma till tals, samtidigt som det är avgörande att vi också möter bra förslag med verklig aktivitet.

Borde vi ha gjort någonting annorlunda? Kanske skulle vi ha skickat fler på utbildning, någon från produktionen som ambassadör bland medarbetarna. Kanske skulle vi arbetat bredare med ledarskap och hela organisationen, inte ”bara” fokuserat på produktionen. Samtidigt känns det som att vi har fokuserat på rätt utmaningar, vi måste tillåta att det inte blir ”färdigt” i tid … Lean blir aldrig färdigt!

Under resans gång kan vi dock ha visionen om att bli Trollhättans mest attraktiva arbetsgivare. Eller Västra Götalands. Eller södra Sveriges. Det skulle vara ett kvitto på vårt helhetstänk kring fysisk och psykisk arbetsmiljö och långsiktighet, att vi har en organisation för ständigt förbättringsarbete, fortsatt lärande och stödjande ledarskap, vilket är en förutsättning för att bli världsledande. Låt oss konstatera att vi har en enorm potential – samtidigt som Lean-arbetet faktiskt är roligt.

Vad vi vill dela med oss är av vår övertygelse om att den som inte satsar på Lean inte kommer att hänga med i utvecklingen. Med det här arbetssättet är å andra sidan alla parter vinnare där Lean förenar nytta med nöje. Se bara till att ha roligt innan det är för sent!

Helena Hulthén • Lean-koordinator • Nolato Cerbo
Fredrik Björck • Vice ordförande IF Metall-klubben • Nolato Cerbo

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer