Lean-kurs i Ljungby med mersmak

Notis · 2014-10-29

Under våren har Produktionslyftets utbildning Lean produktion på 7,5 högskolepoäng genomförts på Högskolecentrum i Ljungby i regi av Chalmers Professional Education. Utbildningen avslutades med en tvådagarsträff i slutet av augusti och är för många företag en del i arbetet med Produktionslyftet, men också andra deltagare är välkomna.

Kursen lägger grunden för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi och omfattar bland annat områden som ”Strategier och principer för Lean produktion”, ”Stabila processer och standardiserat arbetssätt” och ”Design av värdeflöden”. Kursen genomförs under fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik. Mellan träffarna genomför deltagarna både praktiska uppgifter i det egna företaget och redovisar skriftliga uppgifter med utgångspunkt i studielitteraturen.

Flera företagskontakter ingår i utbildningen och i denna kurs har deltagarna bland annat besökt Produktionslyftsföretagen Emballator Lagan Plast och Electrolux Laundry Systems (se bilder) i Ljungby samt Proton Engineering i Skillingaryd. Andra företag som arbetar enligt Lean och genom Produktionslyftet delat med sig av sina erfarenheter är Rottne Industrier och Huskvarna. Värdefulla kontakter skapas mellan kursdeltagarna och nätverk etableras och byggs ut.

Ljungby kommun och CIL (Centrum för Informationslogistik) ser fördelarna med Produktionslyftets metodik hos de företag i kommunen som redan deltagit och satsar genom två organisationer – Centrum för Organisatorisk Innovation (COI) och Linnaeus Technical Centre (LTC) – mycket på att ge möjlighet till företagen att utvecklas tillsammans i regionen och tillsammans med andra parter, exempelvis med Linnéuniversitetet och Produktionslyftet. Redan under våren 2015 hålls ytterligare en kurs i Lean produktion i regionen, denna gång med Ljungby och Växjö som kombinerade utbildningsorter. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer