Lean – ledarskap – digitalisering

Ledare · Christian Silvasti • Emballator Plastics & Innovations AB · 2017-02-28

Förändringsbenägenhet är en kritisk faktor. Den som inte vill förändras utan fortsätta som den ”alltid har gjort” kommer av naturliga orsaker aldrig att åstadkomma något nytt. Därför måste vi också våga tacka nej till dem som inte är förändringsbenägna, eftersom det blir en trovärdighetsfråga. Det ställer stora krav på ledarskapet, men vi måste alltid ha kunden och övriga medarbetare i fokus.

”Chef” är bara en titel, det är förändringsbenägna ledare vi behöver som varje dag förbättrar verksamheten och i förlängningen ersätter sig själva. Titlar står mig egentligen upp i halsen och de står dessutom i vägen för den organisatoriska innovation som krävs för att våga ifrågasätta allt. Vi pratar inte bara om produktion utan om ekonomi, administration, marknad, sälj, ledning … För oss på Emballator har arbetet med Produktionslyftet i olika omgångar framförallt ökat insikten kring just förändringsförmågan.

Allt handlar egentligen om förändringsbenägenhet. Ledarskap och ständiga förbättringar är grunden som gör det möjligt att ta till sig nya möjligheter, som exempelvis digitalisering. Det gör ledarskapet än viktigare. När förändringstakten ökar – vilket den gör och kommer att fortsätta att göra – så måste ledarskapet gå före, där digitaliseringen är ett bra exempel som om något kräver ännu mer av ledarskapet.

Lean utgör grunden. Digitaliseringen i sig kräver att det finns en etablerad och stabil process. Utan en stabil grund kan du inte utvecklas med digitalisering. Dessutom måste fokus ligga på att den digitala utvecklingen gör skillnad för kunden, du måste digitalisera rätt saker som verkligen ökar kundvärdet. Välj rätt och våga välj bort. Den som har kontroll på dessa aspekter – Lean-ledarskap-digitalisering – har allt att vinna.

Ovanstående är en del av ett ständigt pågående arbete. Som så många sagt tidigare: Du blir aldrig ”färdig” med Lean. Därför är det extra viktigt att emellanåt ge sina medarbetare och sig själv en klapp på axeln. Än mer uppskattat är det naturligtvis när någon annan ger en klapp på axeln. Vi utsågs nyligen till vinnare av IVAs tävling ”Smart industri” där jag fick äran att ta emot priset, något vi är oerhört tacksamma för och stolta över. Härmed vill jag av hela mitt hjärta dela denna ”klapp på axeln” med både Produktionslyftet och – framförallt – alla medarbetare i Emballatorgruppen!

Christian Silvasti • Emballator Plastics & Innovations AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer