abetong5

· 2020-06-25

Roger Andersson, chefredaktör tidskriften Betong, på fjolårets Betonggala som då fyllde tio år. Fotograf: Boel Ferm

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer