Lean med minST och Elektronikindustriföreningen 2 april

Notis · 2008-02-28

Under rubriken ”Konkurrenskraftig produktframtagning” arrangerar minST och Elektronikindustriföreningen (EIF) den 2 april ett seminarium i Göteborg kring hållbar utveckling och effektiv produktion. minST är KK-stiftelsens satsning inom expertkompetensprogrammen mot mikro- och nanosystemteknik. Eftermiddagen har inriktningen Elektronikproduktion, under vilken även Produktionslyftets Hans Reich föreläser. Information och anmälan på www.minst.nu – mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer