Lean på Rosendals Trädgård – ett verktyg för balans mellan ”hållbarhet och njutning”

Notis · 2017-08-08

Idag finns på Rosendals Trädgård en handelsträdgård med grönsaks- och blomsterodlingar, växthus, fruktträdgård, rabatter och kompostplats med mer. Dessutom finns här ett välrenommerat ekologiskt trädgårdskafé med en omfattande festvåningsverksamhet, ett vedugnsbageri, gårdsbutik och en plantbod med tillhörande design- och floristtjänster. Sedan några år driver de även odlingsverksamhet för förskolebarn och anordnar en mängd olika kurser och event under hela året. Det är en oas för stockholmarna och har kommit att bli en destination för det ökande antalet turister i Stockholm, vilket har gjort att förutsättningarna för verksamheten har förändrats.

– Att jobba i en trädgård innebär ju förstås alltid starka säsongsvariationer, säger Tin-Tin Jersild, Verksamhetsansvarig/Trädgårdsmästare på Rosendals Trädgård. Vi är nu inte bara en trädgård utan dessutom ett besöksmål där kundernas efterfrågan i hög grad styrs av vädret och årstiderna.

Det innebär att det blir ett nästan omänskligt högt tryck vissa dagar medan andra är mycket lugna. Det här sliter förstås både på personal och sätter press på ekonomin, så att hushålla med resurserna på bästa sätt är avgörande.

– För oss gäller det att hitta kloka sätt att utjämna de skeva belastningarna, både över enskilda dagar men också över året, fortsätter Tin-Tin. Det är en fråga om ansvar för personalens hälsa, men i förlängningen också en hållbar ekonomi och nöjda kunder.

Rosendals Trädgård verksamhet bygger också på många olika affärsområden som alla behöver samverka optimalt för att maskineriet ska flyta. Det ställer enorma krav på smidiga processer, gemensamma arbetssätt och vilja att jobba flexibelt över avdelningsgränserna så att kraften används där den bäst behövs vid varje tillfälle. Att Lean kan vara en väg för att förbättra samarbetet mellan avdelningar blev en dörröppnare för Ninna Lundin från Rosendals gårdsbutik.

– Att få insikt i de olika avdelningarnas arbete genom analyser av flöde ger en medkänsla som i sin tur skapar en ökad förståelse, säger Ninna. Det i sig bidrar sedan till en bättre kommunikation med en tydligare måluppfyllelse.

Blandningen av teori och praktiska övningar under Lean-utbildningen uppskattas av personalen på Rosendals Trädgård.

– Lego-spelet eller workshoppen var en ”aha-upplevelse”, det blev så tydligt vad mycket små justeringar och vridningar kan ha för effekt på resultatet, berättar Linda Wahl från trädgårdsteamet. Det något som jag tagit med mig. Att både i praktik och teori analysera vårt flöde ur kundens perspektiv var oerhört lärorikt och gav en ny syn på våra utmaningar.

Lego-spel och Lean-övningar i vacker omgivning hos Rosendals Trädgård på Djurgården.

Efter det initiala Lean-programmet MatLust har Rosendals Trädgård gått vidare i Produktionslyftet och arbetet med Lean har gått in i en ny fas med pilotprojekt som kräver nya rutiner och utökat samarbete mellan de olika avdelningarna.

– Genom MatLust-projektet har vi på ett mycket konkret sätt fått uppleva potentialen i Lean-filosofin. Det har också på kort tid skapat ett stort engagemang i hela personalgruppen – inte minst i jakten på resursslöserier, avslutar Tin-Tin Jersild. Vi är alla ivriga att testa nya insikter och verktyg vi fått från projekten!

Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer