Lean, PLM och Innovation i samverkan

Notis · 2011-05-31


Den 12 maj genomfördes konferensen Konkurrenskraft 2011 på Rica Talk Hotel i Älvsjö. Arrangörer var Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Produktionslyftet, Automation Region och KTHs Lean-centrum. Lean och PLM kan vid en första anblick tyckas vara två helt olika sätt att hantera liknande problem på. Vid en djupare analys finns det däremot många möjligheter för de båda områdena att influera och stärka varandra. I PLM-världen läggs stort fokus på att hantera och kontrollera informationsflöden. Rätt information i rätt tid och i rätt format. Lean å andra sidan handlar mycket om att hantera och underlätta beslut med ledorden visuellt, enkelt och lättillgängligt.

På programmet fanns en workshop kring Lean, en fördjupning som leddes av Per Ola Post (se bild). Per Ola har arbetat 17 år på Scania och 7 år på BT/Toyota Material Handling, bland annat som chef över produktionsutveckling. En annan av föreläsarna var Produktionslyftets regionledare Johanna Strömgren från KTH, som berättade om sitt tidigare arbete med Lean-implementering på Alfa Laval. För mer information kontakta johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer