Lean – problem eller möjlighet i kristider?

Artikel · 2009-02-28

Som Lean-konsult får jag ofta frågan om företag håller fast vid sitt Lean-arbete även i de kristider som nu råder. Min bedömning är att påbörjade satsningar fortsätter som vanligt och det som är extra roligt att se är att allt fler företag dessutom ger sig in i Lean-satsningar som ett medel att möta krisen. Om frågan hade ställts för fem år sedan hade svaret förmodligen varit annorlunda och det beror på att allt fler företag och organisationer har fått en bättre förståelse för vad Lean egentligen handlar om – att skapa en varaktigt förbättrad verksamhet med fokus på tillväxt.

För bara några månader sedan var det högkonjunktur och resursbrist i många företag, vilket på sina håll medförde att förbättringsarbetet tog stryk. Ett vanligt resonemang var att förbättringsarbetet skulle man ta tag i vid ett senare tillfälle när det finns mer tid. Vi är där nu och vi har varit där ett tag! Nu finns möjligheten att skapa förutsättningar att stå riktigt väl rustad när det vänder, för förr eller senare kommer vändningen. Låt oss ta seglingstävlingen Volvo Ocean Race som ett exempel på vad jag menar. Besättningen på varje båt är ett vältränat team som ska segra tillsammans. Besättningens jobbigaste period på dygnet är inte när det är vind i seglen utan när det är stiltje. Med bra seglingsförutsättningar så är maximal vind i seglen och rätt riktning det enda besättningen behöver fundera på. När det däremot är stiltje ska hela båten återställas och förberedas så att allt är i perfekt skick när det åter blir vind i seglen. Om besättningen missar tillfället att förbereda sig så blir det svårt att vinna racet. Denna typ av resonemang börjar nu sprida sig även inom näringslivet. Det handlar om att se till att stå redo och väl rustad när konjunkturen vänder!


Bild från företaget Autotube, ett Lean-satsande företag inom Produktionslyftet.

En försvårande faktor med dagens lågkonjunktur är att varslen duggar tätt och då kan det vara svårt att få med sig medarbetarnas engagemang och kreativitet. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att uppnå varaktiga förbättringar. Om medarbetarna efter hårt slit blir av med jobbet som tack för hjälpen så har benen som förbättringsarbetet står på helt slagits undan. Vem vill riskera att bli av med sitt jobb eller sina arbetskamrater som tack för sina förbättringsinsatser? Rätt tillämpat kan man frigöra kapacitet med sitt Lean-arbete. Frågan är förstås vad man ska göra med sin ”överblivna” kapacitet. Svaret är att inte bara fokusera på kostnadssidan utan även på intäktssidan. Den frigjorda kapacitet som förbättringsarbetet möjliggjort är redan betald och i det närmaste gratis att använda. Använd dessa möjligheter till att skapa tillväxt genom en aggressiv prispolitik, att ta hem produktion från så kallade lågkostnadsländer etc! När vändningen kommer, för det gör den förr eller senare, är förutsättningarna för lönsam tillväxt då betydligt bättre än om vägen dit bestått av en bantningskur som dränerat organisationen på energi.


Ola Johansson, Lean-konsult på Part Development och engagerad inom Lean Forum.

I Dagens Industri den 4 februari sade Scanias VD Leif Östling att Scania måste ta ansvar för sina anställda och inte skära ned bara för att marknaden kräver det. ”Det är väldigt oansvarsfullt att göra det när du jobbar med människor”, säger han. Det är just ett sådant ledarskap som kännetecknar företag som är långsiktigt framgångsrika med Lean som förhållningssätt. Om Sveriges alla industriledare tar till sig detta tänkesätt och förbereder sig på rätt sätt så kommer svensk industri att stå riktigt väl rustade vid den kommande konjunkturuppgången – den kommer och då är det vi i Sverige som ska vinna matchen!

Ola Johansson, Part Development AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer