Lean – produktionsystem eller personalutveckling?

Ledare · Melker Jernberg · 2007-10-28


Lean produktionssystem ligger i tiden. Hur utvecklas ett sådant och vem gör det? I slutänden är det bara den som utför det praktiska arbetet som också kan utveckla det mot Lean. För mig handlar Lean således om tre lika viktiga ”förmånstagare”: Företaget – det blir effektivare med minskade slöserier, ökad vinst etc. Kunden – får bättre produkter, ökad kvalitet, högre leveransprecision etc. Personalen – ökad delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete, en aktiv personalutveckling. Situationen blir vinna-vinna-vinna. Det finns ingen motsägelse i detta, allt går hand i hand.

Med samma metoder som utvecklar företaget, utvecklas personalen och ökar kundtillfredsställelsen. Det vi inom Produktionslyftet ofta betonar är vikten av ledningens engagemang. Den ska inte bara godkänna aktiviteterna, utan också vara en aktiv del av dem. Den ska vara medveten om att det tar tid och vara beredd på att satsa den tiden! Ledningen ska själv kunna hålla föredrag och utbildning för personalen – det är vad vi menar med engagemang. På det sättet kan företaget bli 10% bättre per år, inom alla områden, samtidigt! Det ingår också att verkligen engagera personalen.

En produktionstekniker kan köpa in nya maskiner och försöka hjälpa till så gott det går, men det är den operativa personalen som bäst kan öka produktiviteten. När vi har besökare hos oss på Scania berättar vi att vi har 10% av personalen över till annat än produktion. En del menar då att vi som ett relativt stort företag har råd med denna extra resurs. Vad de då inte förstår är att det är en investering, denna resurs behövs för att utveckla Lean. Deras förbättringsarbete och engagemang förbättrar företaget med 10% per år. Det menar jag är personalutveckling.

Melker Jernberg • Fabrikschef motormontering Scania

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer