Lean-rapporter från ”down under”

Notis · 2019-10-07

Helena Lidelöw – Lindbäcks Bygg/Luleå tekniska universitet/Lean Forum Bygg – har under tre veckor i höst varit gästprofessor på Western Sydney University i Australien. Under Lean Forum Byggs styrelselogg skriver hon om sina upplevelser och reflektioner från ”down under”; mycket intressant även för den som inte är verksam inom byggsektorn men har ett intresse för Lean. Här kan du läsa inläggen: 23 september, 24 september, 25 september, 26 september, 27 september, 30 september, 1 oktober och 2 oktober. Mer information har Björn Stenvall.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer