Lean-resa med långsiktigt tänkande

Notis · 2018-03-05

VBG Truck Equipment i Vänersborg har bara varit igång med Produktionslyftet sedan januari, men hade sedan tidigare genomfört Lean-spel vilket föranledde en alternativ första workshop. Företaget har ett långsiktigt tänkande och har redan kommit en bra bit på Lean-resa. Senaste träffen bjöd på bra diskussioner kring vägledande principer med en stor enighet i styrgruppen kring vilka utmaningar som är viktigast att jobba med. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer