Lean-resa med stor potential

Notis · 2018-02-22

Cogra Pro AB är ett familjeföretag med cirka 20 anställda och med egen tillverkning av mönsterkort och stenciler, allt under samma tak. Företaget har under ungefär ett år medverkat i Produktionslyftets 18-månadersresa och driver sitt förändringsarbete med ständiga förbättringar mer strukturerat än tidigare. Företagets förbättringsgrupp samlas regelbundet och fångar avvikelser genom daglig styrning. Med företagets breda kundkrets och korta leveranstider med krav på hög leveransprecision arbetas det vidare med stabila processer i maskinparken, förebyggande operatörsunderhåll och med att uppnå jämnare flöden i produktion. VD Mikael Kwarnmark ser resultat redan nu i ett ökat engagemang bland personalen och ökade vinstmarginaler i verksamheten samt ytterligare potentialer i deras fortsatta Lean-resa framöver. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer