Lean – så mycket mer än tillverkning

Ledare · Fredrik Skarp · VD FM Mattsson Mora Group · 2017-11-30

Med erfarenhet som VD från två olika Produktionslyftsföretag är det intressant att kunna sammanfatta erfarenheter och tankar kring detta. Vikten av att hela tiden hitta förbättringar i verksamheten för att göra saker på smartare sätt är avgörande för att vi fortsatt ska kunna klara vår konkurrenskraft och skapa kundvärde i förhållande till lågkostnadsländer. Inom Produktionslyftet finns det en övergripande metodik och många etablerade verktyg att använda och föra in i den dagliga driften på ett naturligt sätt.

För att lyckas handlar det dock om hela företagets engagemang, liksom insikten och förståelsen av nödvändigheten. Det som vi verkligen lyft är att Lean inte får ses som en tillverkningsfråga, det gäller att hela företaget förstår och driver på i samtliga avdelningar. Arbetet gäller tvärfunktionellt och i förlängningen även leverantörer på ena sidan och kunder på andra, det vill säga hela värdekedjan. De verkligt stora effekterna ser vi när vi tillsammans hittar smarta förbättringar och ett gemensamt driv framåt.

Inom FM Mattsson Mora Group tittar vi nu på hur vi kan korta våra ledtider och sänka våra lagernivåer hos både oss och våra leverantörer. Vi försöker identifiera sätt att skapa vinster för alla parter, det måste finnas tydliga incitament för såväl engagemang som effektivisering. Vi ser en stor potential att komma framåt i det arbetet och har konkreta exempel där vi tillsammans med en dansk leverantör har fått ned både lagernivåer och ledtider. Nu tittar vi även på hur vi kan få ner utvecklingstiden vid framtagandet av nya produkter, där gör vi en kompetensutvecklingsinsats och återigen lyfter vikten av tvärfunktionalitet och även lägger in visualisering i våra processer.

Som ett tidigare Produktionslyftsföretag – då under namnet Ostnor – har vi ett bra utgångsläge, men det krävs ett ständigt ”underhållsarbete”. Ska vi lyckas med det vi vill, som exempelvis få ner tid-till-marknad, och få till en ordentlig innovationshöjd inom produktutvecklingen så måste vi involvera våra leverantörer både tidigare och djupare. Alla i värdekedjan måste kunna bidra med ett mervärde, men det måste finnas en sam- och helhetssyn: Tvärfunktionalitet, engagemang från leverantörer och kunder, effektivare tillverkningsprocesser och kortare utvecklingsprocess. Lean är som sagt så mycket mer än tillverkning; visst kan du nå en viss nivå med fokus på produktionen, men ska du verkligen växla upp måste alla avdelningar vara lika engagerade.

Fredrik Skarp · VD FM Mattsson Mora Group

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer