Lean-seminarium med prisutdelning

Notis · 2012-11-30


Den 30 oktober arrangerade BTH och Produktionslyftet med Teknikföretagen och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett Lean-seminarium i Volvo Lastvagnars lokaler i Olofström. 30-talet deltagare fick lyssna på både Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström och Lean-koordinator Ingvar Hagström från Produktionslyftsföretaget Swegon i Tomelilla.

Volvo med bland andra Peter Jensen visade upp sitt lagstyrda målarbete med verkliga lagtavlor i hörsalen. Dessutom delades Sydsvenska Leanpriset ut till Limhamnsföretaget Setrab (se artikeln i detta nummer). Bilden visar från vänster Joakim Bjurström, Henric Johnson (vicerektor BTH) och Setrabs Lean-ansvarige Oscar Serger, i bakgrunden Volvos lagtavlor. Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer