Lean ska lyfta svenskt lantbruk!

Ledare · Ove Karlsson · 2011-03-29


För drygt 1,5 år sedan träffade jag och en kollega Hans Reich för att undersöka vad Lean och Produktionslyftet var för något. Efter det besökte vi tillsammans ett mjölkföretag med 250 mjölkkor i mellersta Halland för att kunna se om vi kunde använda Lean i lantbruket. Svaret var ju givet – ”självklart!”

Detta blev ett startskott på en resa som är mycket inspirerande. Personligen ser jag Lean som det roligaste och mest utmanande som lantbruket mött på. Med Lean kan vi lyfta svenskt lantbruk in i en ny dimension, med ökad konkurrenskraft och ökade marknadsandelar i sikte. De flesta av er som läser detta vet kanske inte att svenskt lantbruk är i världsklass när det gäller produktivitet, djurhälsa och miljöeffektivitet. Dessutom är svenska avelstjurar för mjölkproduktion i absolut världsklass med stora exportframgångar, bland annat till USA. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete under decennier som nu ger stor utdelning. Med Lean lägger vi in en växel till!

Vi har börjat Lean-resan med att utveckla en lantbruksanpassad metodik för användning i lantbruksföretag, inspirerade av arbetssättet i Produktionslyftet. Det känns naturligt att anpassa Lean till branschens förutsättningar och vi testkör nu 16 gårdar innan vi kan ta det ut i större skala. Martin Melin, som är projektledare för Lean-arbetet på Hushållningssällskapet Halland, är mycket nöjd med 7,5-poängskursen som Chalmers anordnande i Halmstad. Det gav en bra start.

Vi har även tagit en del lantbruksföretag till industriföretag i Halland. Dessa möten har varit spännande och vi har alla tydligt sett att det inte är så stora skillnader mellan lantbruket och industrin. Vi kan definitivt lära av varandra och utvecklas tillsammans. Nu går startskottet mot framtiden!

Ove Karlsson • Vd Hallands Hushållningssällskap och rådgivningschef i Växa

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer