Lean som arbetssätt inom bygg

Notis · 2014-08-28

Lean används för verksamhetsutveckling i många olika branscher och under de senaste åren har filosofin även fått fotfäste inom samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg arrangerar den 19 september ett frukostseminarium hos Veidekke i Lund där Hans Reich från Produktionslyftet ger en introduktion till Lean och visar på framgångsrika exempel.

Medverkar gör också Jesper Strandberg från Peab PGS som berättar om deras Lean-resa som har kantats av utmaningar, men som nu ger resultat. Jerker Lessing, representant för Lean Forum Byggs styrelse, tillika ansvarig för industriellt byggande på Tyréns, hälsar välkommen och Emile Hamon från Veidekke ger en inblick i Veidekkes industriella byggsystem VeidekkeMAX. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Lean Forum Bygg i samarbete med Chalmers Professional Education och Veidekke. Anmäl dig på www.leanforumbygg.se – mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer