Lean-spel med GPS hos Gränsfors Bruk

Notis · 2014-04-24

Tisdagen den 1 april genomfördes Lean-spel med alla anställda vid Gränsfors Bruk AB – hela 25 personer – och det handlade inte om något skämt … Tvärtom, alla gick in i denna givande dag med liv och lust men också stort allvar, som enligt utvärderingen gav inspiration på bred front för deras fortsatta arbete. En gedigen insats från styrgruppen presenterades också, GPS – Gränsfors Produktions System – som fyndigt nog kallas ”Nya Tag”, passande för ett traditionellt hantverk för yxtillverkning. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer