Lean-spel och handlingsplan hos AQ Lasertool

Notis · 2009-02-28

I slutet av januari genomfördes på AQ Lasertool i Valdemarsvik ett Lean-spel med 20-talet deltagare. Representanter från ledningen presenterade i samband med detta företagets produktionssystem och en introduktion av Lean genomfördes för all personal. I Pålsboda-fabriken har en handlingsplan lagts upp som innebär att de startar med Lean-introduktion, 5S och bildandet av förbättringsgrupper. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer