Lean-spel och piloter i Örnsköldsvik

Notis · 2017-06-27

DeltaNordic i Örnsköldsvik jobbar vidare med Produktionslyftet och har nu valt två pilotområden: Orderhantering och produktion. Målet med Verksamhetslyftet, som DeltaNordic internt kallar programmet, är att hela företaget ska bli mer flödeseffektivt – från order till fakturering. De har också haft personer på Lean-utbildning och skapat en grundläggande förståelse inom företaget med hjälp av Lean-spel. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer