Lean-spridning i verksamheten

Notis · 2012-04-19

Edita Västra Aros i Västerås har arbetat med Produktionslyftet sedan januari 2011. De har även verksamhet i Stockholm, där de har förvärvat två andra företag och flyttat samman alla tre verksamheterna till nya lokaler i Veddesta. I mars genomfördes där en presentation av Produktionslyftet och företagets Lean-arbete samt hur detta kommer att implementeras vid Edita Veddesta. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer