Lean-teori och Lean-spel i Järna

Notis · 2016-03-31

Saltå Kvarn i Järna har genomfört en Lean-introduktion med Lean-teori och Lean-spel på KTH Södertälje. Det är första steget för pilotgruppen i deras Lean-program ”Vågen”. Personerna som var med var bland annat personal från deras spannmålskvarn som inte alls är vana vid utbildningar, men det är roligt varje gång att se vad de praktiska övningarna ger (foto Maarit Ströberg). Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer