Lean-trimning med trampbil

Notis · 2014-03-27

På M.A.X-mässan erbjöd KTH Leancentrum halvdagsutbildningar i Lean-montering i Trampbilsfabriken, en fullskalig monteringslina på mässgolvet. Här fick deltagarna lära sig grundläggande metoder och verktyg som standardiserat arbetssätt, daglig styrning och förändringsledning.

De fick också identifiera slöserier, göra förbättringar och gå igenom begreppen takt/flöde och kvalitet/avvikelse i de olika stationerna. Trampbilsfabriken består av totalt sju arbetsstationer; fyra stycken där trampbilarna monteras, en kontrollstation samt två stationer där trampbilarna demonteras. Övningen varvades med praktisk träning och diskussioner under ledning av Ola Narbrink och Alexander Engström från KTH Leancentrum samt Jan Linell från Produktionslyftet. Bilden visar hur deltagarna Anna Alfredsson och Jonas Eriksson från det tidigare Produktionslyftsföretaget Tebex Cable Assemblies monterar bilar under coachning av Ola Narbrink. Johanna Strömgren, Produktionslyftets regionledare för Stockholm och föreståndare för KTH Leancentrum, vet mer på johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer