Lean-uppdatering i Gnosjö

Notis · 2013-01-30


Rudhäll Industri i Gnosjö är uppe i en högintensiv fas. Förutom flytt av maskiner till produktionsenheten i Gnosjö har de genomfört steg 1-3 av 5S i monteringen samt initierat Lean-arbetet i en ny hall, där operatörer från pilotområdet tar ett stort ansvar coachningen av sina kollegor. Samtidigt pågår arbetet med att standardisera arbetssättet för alla veckans fem dagar inklusive skift. Ett veckoschema är framtaget för detta och dokumentation är under framställning. Lean-uppdateringen på företaget planeras vara slutfört vid halvårsskiftet 2013 – mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer