Lean-utbildning för medarbetare

Notis · 2019-05-29

Göteborg Energi, Verksamhetsområde Produktion, är nu i full gång med utrullning av bland annat daglig styrning och förbättringsarbete. Alla ledare har deltagit i de tre workshopparna för ledare inom Produktionslyftet med stor energi, tagit på sig en drivande roll och arbetar mot de gemensamma övergripande målen. De har sänt, och fortsätter sända, ett flertal medarbetare till Produktionslyftets Lean-utbildning och organiserar nu för att dessa på ett bra sätt ska stötta organisationens fortsatta utveckling. Mer information har Jonas Laring.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer