Ledarideal och diskussion hos Hällnäs Handelsträdgård

Notis · 2015-09-24

I Hällnäs hos Hällnäs Handelsträdgård har de genomfört en första workshop i ledarskap, vilket gav inspiration och möjlighet att börja reflektera kring företagets ledarideal. Ringrost efter sommaren och en del språkproblem gjorde det lite svårt att få igång diskussioner, men det löste sig efterhand. Anpassningen till olika kulturella förutsättningar är en ständigt närvarande faktor och arbetet innebär en bra grund för fortsatta diskussioner. Mer information har jenny.larsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer