Ledarskap enligt Kata i Tomelilla

Notis · 2013-01-30

Strax före jul var det styrgruppsmöte hos Swegon i Tomelilla med planering av aktiviteterna fram till deras avslut i mars. En ”Gemba Walk” genomfördes med ordermottagning och produktion, och på kontoret fortskrider förbättringsarbetet bra. Dagen gav också givande diskussioner kring vad som krävs för att arbeta enligt Toyota Kata-tänket. Nästa steg genomfördes i slutet av januari med en tvåtimmars Kata-utbildning för samtliga anställda, där även företagets Lean-vision och utmaningar presenterades och diskuterades. Under kommande veckor kommer de första praktiska experimenten med Förbättrings-Kata och Coachning-Kata genomföras i produktionen. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer