Ledningens stöd bakom förbättringsgruppernas arbete

Notis · 2008-11-28

Hos Nimo-Verken i Hova startade de under första veckan i november planeringsarbetet av organisationen för sina förbättringsgrupper. De kommer att sätta upp tydliga mål och för uppföljningens skull kommer de att arbeta mer med mätning. Styrda uppgifter i form av 5S-aktiviteter kommer naturligt in i gruppernas arbete. Ledningen fokuserar på att planera förbättringsgruppernas organisation med arbetssätt, ansvar och roller, något som ska vara klart till årsskiftet. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer