Ledningsdriven produktionsutveckling

Notis · 2011-06-30

Efter ett styrgruppsmöte i slutet av maj på Scana Steel Björneborg genomfördes en introduktion av förbättringsgruppen i det nya pilotflödet. Den nya pilotgruppen, som visar både vilja och engagemang, är tvärfunktionellt sammansatt och spänner över orderflödet och beredningsprocessen. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer