Livslyftet lyfter arbetsmiljön

Notis · 2018-01-11

I det senaste avsnittet av Livsmedelsföretagens pod Feeder berättar arbetsmiljöexperten Pernilla Lindskog om den spännande satsningen Livslyftet. Det är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Prevent, Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet med syfte att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft i livsmedelsindustrin och skapa en företagskultur där alla verkar för ständig förbättring för såväl medarbetare som företag. Satsningen är inspirerad av Produktionslyftet och vårt arbete inom tillverkningsindustrin. Livslyftet kommer att starta 2018 och det går redan nu att anmäla sitt intresse till Pernilla Lindskog. I avsnittet hör du även Staffan Gryting och Björn Erkersson från FM Mattsson berätta om hur det var att delta i tillverkningsindustrins motsvarande satsning Produktionslyftet. Här kan du läsa mer och även lyssna på podden.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer