Lockande föreläsningar på Tekniska Mässan

Notis · 2008-10-28

I samband med Tekniska Mässan bjöd Produktionslyftet på kortare Lean-föreläsningar varje lunch. Det var Hans Reich och Anders Hugnell som turades om, och många var det som ville veta mer om Lean och Produktionslyftet efteråt. Lean-föredragen var de som drog mest åhörare av alla gratisseminarier vid scenen i B-hallen, vilket bådar gott. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer