Lösningsinriktade grupper i Rottne

Notis · 2013-11-20

Det var en mycket bra dag hos Rottne Industri i början av november, där de har tagit ett stort steg framåt beträffande grupputvecklingen. De inledde dagen med styrgruppens pulsmöte där fokus låg på avrapportering av pågående avvikelseuppföljning, ett arbete som också går framåt. Det är ett stort engagemang i gruppen för de uppgifter som de är satta att lösa. Mer information har gunnar.backstrand@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer