Lovande avslut hos Hällnäs Handelsträdgård

Notis · 2016-04-28

Företaget avslutades den 21 mars och kunde då bland annat redovisa förbättrad leveransprecision, minskade kvalitetsförluster och förbättrad kommunikation. De har även arbetat med att ställa om till Kravmärkt odling de sista månaderna och resultatet ser lovande ut. På bilden från vänster: Sonata, Jenny (Produktionslyftets Lean-coach), Philip, Baiba, Valentina (framför Baiba), Björn, Giedre och Lars. Mer information har jenny.larsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer