Lugn i en lönande verksamhet

Ledare · Marie Anderberg · VD · Herman Andersson Plåt AB · 2018-04-27

Egentligen ska jag skylla Herman Andersson Plåt ABs – Hapabs –  Lean-satsning på min bror Conny Andersson Barnekow, en satsning som du kan läsa mer om i Produktionslyftets förra nyhetsbrev. Vi ville ha ordning och struktur i vår verksamhet och genom IUC Syd kom Conny i kontakt med deras projekt Hållbar konkurrenskraft. Det slutade med att alla fyra syskon i ägarskaran – förutom jag själv och Conny även våra bröder Mats och Per-Inge Andersson – medverkade i Hållbar konkurrenskraft.

I samband med detta kom vi i kontakt med Martin Johansson, som senare kom att bli vår Lean-coach i satsningen med Produktionslyftet. Vi bad honom att presentera Lean-arbetet för alla medarbetare. I samband med Hållbar konkurrenskraft delade vi också upp de anställda i grupper och anlitade professionell hjälp för att genomföra intervjuer med personalen. Från detta fick vi fram en hel del kritik och insåg att det behövdes krafttag, samtidigt som vi fick möjlighet att förankra ett kommande Lean-arbete.

Inför möjligheten med Produktionslyftet insisterade Conny på att vi, trots att vi inte är fler än 30-talet anställda, skulle genomföra hela 18-månadersresan. Vi var i en situation där vi kände att vi behövde göra något drastiskt, både för arbetsrons skull, för att få bättre ordning och reda och för att förbättra informationsflödet från ägare och ledning till alla medarbetare. Idag har vi arbetat med Martin och Produktionslyftet i snart ett år och infört pulsmöten på de flesta avdelningar – vi är inte där än men inom några månader kommer alla att ha det.

Både vi syskon och medarbetarna känner att vi redan har bättre ordning och framför allt ett mer strukturerat informationsflöde för alla i företaget. Idag är det en öppenhet som gäller; för att samtliga ska ro åt samma håll måste riktningen var lika tydlig för alla. Martin liksom IUC Syd har varit väldigt stöttande och verkligen visat vägen, det är lätt att bli hemmablind. Verksamheten drivs idag av oss, som är tredje generationen, och företaget har funnits i 90 år – det är lätt att falla in i tron att det kommer att rulla på men det stämmer naturligtvis inte, den som inte är öppen för nya idéer fortsätter i samma hjulspår för att så småningom köra fast.

Som jag nämnde var Martin hos oss redan innan vi startade med Produktionslyftet och berättade om Lean, inte som något bokstavstroget system utan en variant som anpassas efter våra förutsättningar och utmaningar. Jag tror det var oerhört viktigt med den informationen, både för att förankra hos personalen och för att ”Hapabfiera” Lean-arbetet. Nu arbetar vi gemensamt i våra pilotgrupper med Martin som Lean-coach för de olika områdena. Vi ser ett bättre flöde, ökad ordning och reda och ett arbetstempo som passar alla – vilket leder till färre brandkårsutryckningar. Vi arbetar smartare och kommer allt närmare det vi söker med vårt Lean-arbete: Ett lugn i en lönande verksamhet!

Marie Anderberg · VD · Herman Andersson Plåt AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer