Lunchbord i pilotområdet

Notis · 2014-10-29

I månadsskiftet var det fest hos Brokk AB i Skellefteå. Det var marknadsavdelningen som ville lyfta det enastående arbete som pilotgruppen åstadkommit. Därför bjöd de på långbord i pilotområdet och kunde samtidigt berätta om inte färre än fyra affärer som de tagit tack vare företagets nya flexibilitet som åstadkommits genom att alla operatörer kan bygga delar av alla varianter i det nya flödet.

Acab, leverantör till Brokk och även de med i Produktionslyftet, var också inbjudna och kunde inspireras av såväl det positiva initiativet som den positiva utvecklingen och de förstod genom närvaron hur produktionens ökade flexibilitet höjer kraven på dem som leverantör. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer