Lyckad pilotstart hos Kabe

Notis · 2018-01-22

Förra veckan startades pilotgruppen på Kabe upp, då även styrgruppen presenterade arbetet med och resultatet av Kabes värderingar och principer. Det var en mycket engagerad grupp medarbetare från en av komponentfabrikerna som deltog i en introduktion av förbättringsarbetet på Kabe, vilket även varvades med Lean-spel. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer