Lyckade grupparbeten hos Swegon i Arvika

Notis · 2012-01-31


Swegon i Arvika genomförde nyligen flödeskartläggning på en av sina standardprodukter. De valde att göra två kartläggningar: En traditionell kartläggning av produktionsflödet, men också en kartläggning av det administrativa orderflödet. Efter en gemensam uppstart delade gruppen upp sig i två grupper för att sedan återförenas i slutet av dagen, då de redovisade sina resultat för varandra. En hel del idéer kom fram som de kommer att börja arbeta med under sin tid med Produktionslyftet. På bilden redovisar Robert Andersson orderflödet för deltagarna; därunder återfinns produktionsflödet. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer