Lyckat och välbesökt seminarium i Mora

Notis · 2009-03-28

Vasaloppet Business Arena i Mora den 26 mars blev ett lyckat arrangemang med 70-talet deltagare, med bland andra Produktionslyftets Hans Reich som föreläsare. Bilden visar från vänster: Alexander Persiki (chef för stressmottagningen vid Karolinska Institutet), PeO Sjöberg (Wajrum, arrangör), Joakim Gedda (Ericsson), Jonas Bauer (vd för Vasaloppet), Johan Svenningstorp (Volvo Technology) och Hans Reich. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer