Lyckosamt Lean-seminarium hos Clip i Gävle

Notis · 2009-12-28

Torsdagen den 10 december arrangerade Clip seminariet ”Utmaningar vid införande av Lean” med företrädare från Produktionslyftet och industriföretag, kommuner och landsting samt akademi. Seminariet rönte mycket stort intresse och blev snabbt fulltecknat. Lean är en framgångsrik filosofi och ett fruktbart angreppssätt inom en rad olika verksamheter. Seminariet fokuserade på utmaningar kring införandeprocessen och de närmare 140 deltagarna fick ta del av erfarenheter från såväl industriell som offentlig verksamhet. Seminariet innehöll utöver föreläsningar också en paneldiskussion, på bilden från vänster: Moderator Hans Reich (Produktionslyftet/Chalmers Industrihögskola), Göran Modin (Södersjukhuset AB), Peter Andersson (Sandvik Primary Products), Anders Hugnell (Produktionslyftet/KTH Leancentrum), Annica Blomqvist (Mekanotjänst i Ljusdal AB) och Gert Frick (Lean Forum/JMAC). Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer