Lyft blicken mot hållbarhetsutmaningarna

Ledare · Martin Kurdve, forskare RISE IVF · Monica Bellgran, professor KTH · Johanna Strömgren, föreståndare KTH Leancentrum · 2019-09-30

När vi arbetar med införande av Lean i Produktionslyftet tar vi ofta upp hur Lean-arbetet ska fungera utan konflikter med miljö och arbetsmiljöledningssystem. Det har även blivit alltmer fokus på att ha hållbarhet i centrum för produktionssystemet och vi hoppas att fler företag vill åstadkomma ett grönt produktionssystem i sina fabriker och verksamheter eftersom det börjar bli bråttom – vi har bara några tiotal år på oss att bli verkligt klimatneutrala. Vi behöver agera ”Lean” och stoppa slöserier i produktionen, men helst också minska på konsumtionen. Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid, för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så ser vi att risker för skada på människa och miljö tillhör de onödigaste och på sikt de dyraste slöserierna.

Under mer än tio års tid har vi arbetat med industrinära forskning tillsammans med industripartners och utvecklat användbara gröna Lean-verktyg som ger en effektivare verksamhet och samtidigt förbättrar klimat och miljö. I kärnan av verktygslådan Green Kaizen finns Green Performance Map med en förbättringsmetodik som engagerar team i miljö- och resurseffektiviseringar och som hjälper till att ta fram nyckeltal och hitta möjligheter till en mer cirkulär ekonomi. Till detta finns även expertverktyg som till exempel miljövärdeflödesanalys, som förutom ledtidsförluster även identifierar kvalitets-, material- och energislöserier. Waste Flow Mapping är ett annat verktyg som kan användas för att hitta materialslöserier och öka cirkulariteten. Det så kallade ekodesignhjulet är en ingång till livscykelbaserad design av såväl produkter och produktionsprocesser.

Delar av ovanstående har tidigare funnits som tillvalsmöjlighet i Produktionslyftet, men vi ser nu att frågorna börjar bli allt mer efterfrågade och kommer därför att lansera det i större skala. AstraZeneca och Scania rullar för närvarande ut Green Kaizen-piloter; Haldex och AB Volvo har på flera orter implementerat några av verktygen. I Ekolyftet och andra FoU-projekt har även små och medelstora företag provat på implementering av vissa av verktygen.

KTH Leancentrum i Södertälje har ett erbjudande som bland annat rekommenderas till företag som redan gått igenom Produktionslyftet, en kort påbyggnadskurs i Green and Lean. Som ett nästa steg är tanken att bredda utbudet i Produktionslyftet. Kontakta gärna Martin Kurdve eller Johanna Strömgren för mer information – eller varför inte besöka årets Lean Forum-konferens och lyssna på Monica Bellgran som tillsammans med en panel av teammedlemmar berättar hur de har gått från insikt till systematiska resultat i vår tids viktigaste fråga?

Med önskan om en aktiv och engagerad höst!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer