Lyft ditt företag genom digitalisering och automation

Ledare · Gunilla Thorstensson · Koordinator på Tillväxtverket för Smart industri · 2019-02-28

Kickstart digitalisering. Digitaliseringscoach. Robotlyftet. Verktygslådan för företag som vill hänga med i den snabba förändringstakten är välfylld. Den rymmer något för de flesta små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin affär och verksamhet med hjälp av digitalisering.

Genom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, finns flera verktyg att välja mellan. Tillväxtverket har just nu åtta regeringsuppdrag som på olika sätt möter företagens behov av omställning och förnyelse, med fokus på digitalisering och kompetensförsörjning.

Några exempel: Kickstart Digitalisering för de företag som vill förstå vilka möjligheter som ligger i digitalisering och automation. Digitaliseringscoacher som hjälper till att konkretisera vägen framåt till effektivare processer och ökat kundvärde med hjälp av digitalisering. Digitaliseringscheckar för företag som vill ta in extern kompetens för att lyfta verksamheten.

I mars lanseras Robotlyftet och automationscheckar. ”Dags att digitalisera”, en digital utbildning, kommer också under våren. Produktionslyftet och arbete med Lean är en bra utgångspunkt för att konkretisera vilka flöden som leder till högre effektivitet, kvalitet eller kundvärde. Att digitalisera slöseri skapar ingen lönsamhet.

Digital teknik finns till en rimlig kostnad. Många företag kämpar med att hitta rätt kompetens och att utveckla kompetensen hos befintlig personal. Fler unga behöver se en framtid inom industrin. Digitaliseringen driver på förändringstakten men kan samtidigt underlätta företagens omställning. Varför, vad och hur är viktiga frågor för att ta nästa steg. Och att göra det nu.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer