Målbild och mätetal hos Edita i Västerås

Notis · 2012-01-31

I Västerås var det genomgång av Daglig styrning hos Edita Västra Aros under januari. Deltagare var tryckeriet med både natt , förmiddags- och eftermiddagsskift. Även coachning av Lean-koordinatorerna beträffande målbild hanns med, liksom tankar kring mätetal för en övergripande tavla för ledningen. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer