Målinriktat i Målilla

Notis · 2009-01-28

Lean-arbetet i Målilla hos armaturföretaget Luxo Sverige löper vidare. I början av januari gjordes en genomgång av företagets arbetssätt med förbättringsgrupper, målbudget och tidsplan samt 5S-revision. Produktionslyftets coach hade ett avstämningsmöte med ledningsgruppen och en utbildninging kring förbättringsarbete genomfördes. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer