Flödeseffektiv automation för mindre företag

Artikel · 2018-01-31

Ett hett område idag är möjligheten att utnyttja automation även för mindre och medelstora företag (SMF). I samverkan med Innovatum i Trollhättan och Högskolan Väst genomförde Produktionslyftet mellan september 2017 och januari 2018 ett första Startprogram med tema flödeseffektiv automation, speciellt riktat mot SMF.

Fordonskomponentgruppens (FKG) marknadsbarometer visade i höstas att produktivitetshöjning prioriterades högt över allt annat, före FoU och marknadsutveckling. Samtidigt sjönk efterfrågan av kompetensutveckling, vilket är naturligt när det är högtryck i industrin och fokus ligger på leveranser. Trots detta har flera företag gått med och engagerat sig i Produktionslyftets olika Startprogram.

Upplägget i Startprogrammen är att skapa ett nätverk med 4-6 SMF med fem halvdagsträffar inklusive individuella coachningstillfällen och studiebesök. I det här fallet var fokus på flöden och dess konsekvenser på automation med träffarna inplanerade hos respektive företag.

– Någonstans finns det en drivkraft hos företagen att vidareutveckla sina produktionsresurser, säger Magnus Widfeldt från Swerea IVF som hållit i programmet kring flödeseffektiv automation. Det har varit tydligt hos alla fyra medverkande företag.

 

Deltagande företag var Svenska Westaflex AB (Mölndal), Blomdahl Mekaniska AB (Herrljunga), Tyri Sweden AB (Hisings Backa) och Starke Arvid AB (Ljungskile), alla med olika automationsutmaningar; Tyri vars produktionslina ska automatiseras för ökad produktivitet och Starke Arvid som behöver förbättra kring materialhanteringen. Hos Blomdahls inledde de arbetet med fokus på en enskild maskincell, men nu ska de flytta hela verksamheten till en ny fabrik. Även Westaflex funderade på att projektera en robotstation men kom att komplettera detta med att även lägga kraft på produktionsflöden – redan under Startprogrammet inledde de med att flytta runt stationerna.

I programmet fanns det ingen konkurrenssituation mellan företagen, vilket innebar att de var öppna och kunde dela med sig av i stort sett allt. Det bidrog till ett brett kompetensutbyte och fria diskussioner, något som också uppskattades av deltagarna. För Produktionslyftet var det också viktigt med rätt partner under genomförandet, i det här fallet Innovatum och Högskolan Väst som kunde bistå med kompletterande kompetenser. Det gäller att få med alla perspektiv.

– Vi har betonat att automation och flödesoptimering ska utvecklas tillsammans med företagets förbättringsarbete, det ska jacka in och integreras, framhåller Roger Lundin, också han från Swerea IVF som hållit i arbetet tillsammans med Magnus. Hur ser informations- och förbättringsarbetet ut, hur ser helheten ut? Det är viktigt att optimera flöden utifrån kundens efterfrågan, därefter automatisera så att du inte automatiserar slöserier. Vi vill etablera ett långsiktigt arbetssätt som är integrerat i helheten.

Vad säger då företagen, hur och varför gick de med i Startprogrammet?

– Jag tror att det var Roger som hörde av sig eftersom vi har varit i kontakt med Swerea IVF i andra sammanhang, men det kan också ha varit via Business Region Göteborg, berättar Westaflex VD Jenny Bykander. Oavsett så såg vi en möjlighet till rivstart, då vi ändå skulle börja titta närmare på automation, digitalisering och flöden.

Och en rivstart blev det. Westaflex har som nämnts redan påbörjat det praktiska arbetet och Jenny tror att de kom igång så pass bra just tack vare Startprogrammet. De har tagit med sig olika medarbetare till nätverket som inspirerats av att träffa andra företag och av att se deras lösningar.

– Det var en ögonöppnare till nya tankar och idéer, säger Jenny. Eftersom vi just startat så vet vi ju med oss att vi inte är så insatta i området, så speciellt besöken hos de andra har varit uppskattade. Alla deltagarna har varit öppna och delat med sig, ingen har försökt framställa sig som bättre. Det kan säkert variera, men de som väljer ett program som detta är nog inte särskilt fyrkantiga, det finns en vilja och strävan till utveckling.

De uppskattade även den individuella coachningen och de skulle gärna haft ytterligare en halvdag efter avslutad nätverkskurs. Enligt Jenny var det bra att få någon att titta på verksamheten med helt andra ögon, samtidigt som hon upplever att även personalen har lättare att ta till sig vissa saker från en extern expert med forskningsbaserad erfarenhet. Å andra sidan fick de också nyttig input från övriga deltagare, bara det att få ta del av andras tankegångar kan vara ett lyft. Det har överlag hjälpt dem till insikt av nyttan av att ta extern hjälp, även om det också kräver en personlig insats.

– Om sanningen ska fram hade vi egentligen för mycket att göra för att delta i ett Startprogram som detta, säger Jenny, men det är ingen som ångrar det idag. Det har sått ett frö hos oss alla.

Tyri har tidigare gått igenom ett 18-månaders utvecklingsprogram med Swerea IVF baserat på Produktionslyftets upplägg, så på ett sätt var det här en form av fortsättning med automationsinriktning. När Roger återkopplade till dem om detta var de inte sena att hoppa på.

– Vi står inför större satsningar på automation med fler robotar i produktionen, berättar Tyris produktionschef Jimmy Nordén. För oss var det en möjlighet att göra rätt från början, att få med oss tänket utifrån högre volymer och flöden.

Som vid alla investeringar gäller det att tänka till ordentligt innan och skapa en gemensam målbild. I det sammanhanget är det alltid en fördel att kunna dra nytta av externa coacher och experter, menar Jimmy, eftersom det underlättar för det kommande arbetet.

– Sedan var upplägget med nätverksträffar oerhört positivt, nästan det bästa med hela programmet, säger Jimmy. Vi lärde oss massor från övriga deltagare, men fick även bra kontakter med Innovatum och Högskolan Väst för exempelvis examensarbeten.

Den individuella coachningen innebar för Tyri också en möjlighet att få ner sina målsättningar på papper utifrån den metodik som tillämpades mellan träffarna, en tydlighet över vart de är på väg. De har redan bra flöden i produktionen, men nu gäller det att hitta smidiga sätt att integrera en ökad automation, där de framförallt är nyfikna på de nya kollaborativa robotarna.

– För mig var det extra roligt att tala med kollegor som arbetar med liknande utmaningar som jag, säger Jimmy. Det är intressant att det finns så många gemensamma nämnare mellan företagen trots olika verksamheter.

Starke Arvid hade under en ganska lång tid funderat kring automation och robotisering, men inte hittat något som passade deras produktion. När Roger ringde och berättade om möjligheten att lära sig mer om nya och prisvärda alternativ tyckte de att det var ett bra tillfälle att både lyssna på andra och se vad som erbjuds.

– Det var ett mycket bra upplägg att träffas hos varandra i nätverksgruppen, det gav mer än vad bara utbildning ger, säger tf VD Gunilla Muszynski. Däremot hade jag kanske förväntat mig lite mer tekniskt om automation än om det övergripande flödet.

Inför den individuella coachningen var de tydliga med att fokus låg på effektiviteten i materialflödet. I produktionen har de arbetat många år med Lean och har god kontroll på flödet, men nu fick de en del intressant input kring materialhanteringen.

– Vi har blivit stärkta i vår uppfattning om att flytta tiden för materialhanteringen till logistikavdelningen från svetsstationerna, säger Gunilla. Det ger oss fler svetstimmar, vilket är den trånga sektorn, samtidigt som eventuella kvalitetsbrister eller materialfel upptäcks tidigare. Vi hoppas dock fortfarande att vi ska hitta smarta hjälpmedel för att ta nästa steg.

Janne Blomdahl är ansvarig för produktionsteknik på Blomdahls Mekaniska, men det var egentligen hans bror Åke i familjeföretaget som först hade kontakt med IUC Sjuhärad kring Startprogrammet. Enligt Janne var det lockande med lite djupare förklaringar kring automationsstegen där det är lätt att missa flödestänket, det vill säga vad som händer före och efter varje steg. Det kan vara enkelt att se fördelarna med en robot men det gäller att se helheten – det positiva i ett delsteg kan resultera i negativa följdeffekter.

– Personligen hade jag kanske förväntat mig mer diskussioner om funktion och aktuell teknik, konstaterar Janne, men däremot var det mycket intressanta gruppdiskussioner med de andra företagen i gruppen som erbjöd nya insikter.

Generellt upplevde Janne att nätverksupplägget fungerade väldigt bra och att det fanns en positiv företags- och personkemi i konstellationen. Det fanns en väldig öppenhet med en mix av lika olika som intressanta företag, med varierande produktion men ändå liknande utmaningar.

Beträffande den individuella coachningen hamnade företaget lite fel i och med läget att de skulle flytta verksamhet; istället för utmaningen med att robotisera en kantpress för tvåhundratusen kronor så landade de i en fabriksflytt för två miljoner … Kantpressen ska i och för sig också in i de nya lokalerna, så den specifika kunskapen kommer till nytta längre fram.

– De företag som funderar över sina utmaningar tycker jag absolut ska dra nytta av Startprogrammen, efter vår feedback så blir de säkert ännu bättre, avslutar Janne med ett skratt. För oss var det dock bra nog.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer